Anphabe

Connecting opportunities
hZWZmJVmmmmUm5uExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmWJrUr98qKellJ--oJvSpZbWnaeg0dPXytrJvrPJntaFxd3bz9PHlXbJpc-h1Fhr2XKcb1qe26OXp52oo1p0pZ9hYmqFqJ-Vqailx3-f0ptZn6tuZpyH1MLWxc_ZhmvCc5Sd3eDh

Dược Thái Minh

Hơn 10 năm có mặt trên thị trường, Dược phẩm Thái Minh tự hào là công ty có nhiều sản phẩm nổi tiếng và mang hiệu quả điều trị cao như Khương Thảo Đan, Bình Vị Thái Minh, Tràng Phục Linh, Vương Bảo, Maxxhair, Cotripro, Vương Niệu Đan, KingsUP…  

 • hZWZmJVmmmmUm5uExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsl2lrUr98qKellJ--lqXRoJjSsZBz0dLUwtLdqsvQoMarhp7VnZygU5vbn8mmz6WeiHPXb2lwoFeglK6ygaealrikkqTMq6qbmKZVnaZwmmpZ1Jmmkc_YhpzFnpOg36ObapSdhMbT06GW1KrFm8pYa89ylmtrbZtlb7Cx

Company Menu

Culture Tour

Life at Dược Thái Minh

Dược Thái Minh 's Activities

 • Người Thái Minh bắt cá, đi cầu khỉ, đua xe tre, hát tiếng Thái ở Pù Luông

  Người Thái Minh bắt cá, đi cầu khỉ, đua xe tre, hát tiếng Thái ở Pù Luông

  Ở mỗi chặng của Amazing Race, các đội chơi phải lần lượt vượt qua các thử thách như bắt cá bằng nơm, đi cầu khỉ bám dây, học hát... View more
   hZWZmJVmmmmUm5uExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUr98qKellJ--oJ_Tj6PNo5mMrs7PxrDF3N-wn8KdpcbWzNPUU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWVtb1qlm9CVcpPXoaWgfYeArlVx12ptnlqkkdTG0dSGn8Ogl2rcrJ6Uk52Gy5-pz6XfkdqvoMtan6hyaZtvVpajpqWZp6uSkaOkzJuil1duppxscIaVpdihqKnBzsiDn82cmJ1ikXTXnZqdhseUqdWjxZvKWGvPcpRwtbU.
  hZWZmJVmmmmUm5uExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmmNrUr98qKellJ--mKTYmavdl5efz9LJz9jXvqzTos6VqdHWzNjfdKTTnsug2nyf2KWqlpus1aetVW-sb3BzVMuln5PXoaWgV26mnGRonlKjxbKtfNHGyKfT1s-In6Obb56F0sTWx56oiGzHbJpwq9lylWZyWsujqJyospSssqLKUmyjnWlrbFd2os-jl9KpZaWqqJnF0cmDn9ecn55SxqfYzNbcw8-VV6GaoGSfaGChq55manKImqKnna2ul6ip05WjUp6hcGVrY2Waam-bYGidamZnl5acnNeemqCGkdGp1tLYyMiIbJegYqGv4w..
 • Tết Bao Cấp Thái Minh xóa nhòa ranh giới giữa lãnh đạo và nhân viên

  Tết Bao Cấp Thái Minh xóa nhòa ranh giới giữa lãnh đạo và nhân viên

  Tại Tiệc tất niên năm 2020 được tổ chức theo phong cách Tết Bao cấp, lãnh đạo cùng chơi, cùng ăn, cùng mua hàng với nhân viên... View more
   hZWZmJVmmmmUm5uExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUr98qKellJ--oJ_Tj6PNo5mMrs7PxrDF3N-wn8KdpcbWzNPUU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWVtb1qlm9CVcpPXoaWgfYeArlVx12ptnlqkkdTG0dSGn8Ogl2rcrJ6Uk52Gy5-pz6XfkdqvoMtan6hyaZtvVpajpqWZp6uSkaOkzJuil1duppxscIaVpdihqKnBzsiDn82cmJ1hmnTXnZqdhseUqdWjxZvKWGvPcpRwtbU.
  hZWZmJVmmmmUm5uExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmmNrUr98qKellJ--mKTYmavdl5efz9LJz9jXvqzTos6VqdHWzNjfdKTTnsug2nyf2KWqlpus1aetVW-sb3BzVMuln5PXoaWgV26mnGRonlKjxbKtfNHGyKfT1s-In6Obb56F0sTWx56oiGzHbJpwq9lylWZyWsujqJyospSssqLKUmyjnWlrbFd2os-jl9KpZaWqqJnF0cmDn9ecn55SxqfYzNbcw8-VV6GaoGSfZ2mhq55manKImqKnna2ul6ip05WjUp6hcGVrY2Waam-bYGidamZnl5acnNeemqCGkdGp1tLYyMiIbJegYqGv4w..
 • Tái khởi động đội bóng đá nữ Thái Minh

  Tái khởi động đội bóng đá nữ Thái Minh

  Chiều 11/11, tại sân bóng Thái Sơn 2, đội bóng đá nữ Thái Minh đã tái khởi động với 33 thành viên đăng kí ban đầu và hơn 20 cầu... View more
   hZWZmJVmmmmUm5uExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUr98qKellJ--oJ_Tj6PNo5mMrs7PxrDF3N-wn8KdpcbWzNPUU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWVtb1qlm9CVcpPXoaWgfYeArlVx12ptnlqkkdTG0dSGn8Ogl2rcrJ6Uk52Gy5-pz6XfkdqvoMtan6hyaZtvVpajpqWZp6uSkaOkzJuil1duppxscIaVpdihqKnBzsiDn82cmJ1hmXTXnZqdhseUqdWjxZvKWGvPcpRwtbU.
  hZWZmJVmmmmUm5uExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmmNrUr98qKellJ--mKTYmavdl5efz9LJz9jXvqzTos6VqdHWzNjfdKTTnsug2nyf2KWqlpus1aetVW-sb3BzVMuln5PXoaWgV26mnGRonlKjxbKtfNHGyKfT1s-In6Obb56F0sTWx56oiGzHbJpwq9lylWZyWsujqJyospSssqLKUmyjnWlrbFd2os-jl9KpZaWqqJnF0cmDn9ecn55SxqfYzNbcw8-VV6GaoGSfZ2ihq55manKImqKnna2ul6ip05WjUp6hcGVrY2Waam-bYGidamZnl5acnNeemqCGkdGp1tLYyMiIbJegYqGv4w..
 • Sôi động giải bóng đá tứ hùng FC Thái Minh 2020 diễn ra trong … mưa

  Sôi động giải bóng đá tứ hùng FC Thái Minh 2020 diễn ra trong … mưa

  Chiều hôm nay (03/10/2020), Giải bóng đá tứ hùng FC Thái Minh 2020 đã diễn ra tại sân bóng Đông Đô (Cầu Giấy). Đây là một... View more
   hZWZmJVmmmmUm5uExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUr98qKellJ--oJ_Tj6PNo5mMrs7PxrDF3N-wn8KdpcbWzNPUU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWVtb1qlm9CVcpPXoaWgfYeArlVx12ptnlqkkdTG0dSGn8Ogl2rcrJ6Uk52Gy5-pz6XfkdqvoMtan6hyaZtvVpajpqWZp6uSkaOkzJuil1duppxscIaVpdihqKnBzsiDn82cmJ1hmHTXnZqdhseUqdWjxZvKWGvPcpRwtbU.
  hZWZmJVmmmmUm5uExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmmNrUr98qKellJ--mKTYmavdl5efz9LJz9jXvqzTos6VqdHWzNjfdKTTnsug2nyf2KWqlpus1aetVW-sb3BzVMuln5PXoaWgV26mnGRonlKjxbKtfNHGyKfT1s-In6Obb56F0sTWx56oiGzHbJpwq9lylWZyWsujqJyospSssqLKUmyjnWlrbFd2os-jl9KpZaWqqJnF0cmDn9ecn55SxqfYzNbcw8-VV6GaoGSfZ2ehq55manKImqKnna2ul6ip05WjUp6hcGVrY2Waam-bYGidamZnl5acnNeemqCGkdGp1tLYyMiIbJegYqGv4w..

Pages

hZWZmJVmmmmUm5uExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUqeqq6KWn4_QoqrNlqDHmaiZ0dPDxMnS1svWjK2a3tyu0sXKU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWZsb1qcodqepYXRqpuTmYGi1pyczZOY2KGjnoSg15uanoTWxaLCpteFncSelmuw464.
Lazy Load...